„VOJTÍŠEK S OTYLKOU NA CESTÁCH“ pomáhají srnčatům ve volnosti

 

Naše informačně-osvětová roční výzva je zaměřená na tato témata:

 

 • Srnčí zvěř a jarní seče
 • Srnčí zvěř a autonehody
 • Srnčí zvěř a volně pobíhající psi
 • Srnčata zbytečně odebraná z přírody

 

Doba trvání výzvy: 1. května 2024 – 30. dubna 2025

 

Jak se můžete zapojit?

 1. Během roku budeme průběžně zveřejňovat osvětové články a videa na daná témata, která můžete dále šířit na svých FB profilech, aby se dostala k široké veřejnosti.

   

 2. Objednat si u nás plyšovou Otylku či Vojtíška, cestovat s nimi a fotit je ve svých výletních cílech či oblíbených místech.

 

 

PRAVIDLA:

 • tato soutěžní část výzvy je určena pouze pro fanoušky naší FB stránky, kteří si objednali plyšovou Otylku či Vojtíška na našem eshopu www.ploplo.cz

 

 • na FB stránce www.facebook.com/ploploskrabadla bude připnutý příspěvek, do jehož komentářů budou soutěžící vkládat své fotografie z cest s uvedením místa, kde byla fotografie pořízena

 

 • soutěžící může vložit neomezený počet fotografií, z každého výletního místa však pouze jednu fotografii

 

 • deset fotografií s nejvyšším počtem Likes bude po skončení výzvy oceněno dárkovými PLO PLO balíčky

 

 • DOBROVOLNÝ, ALE SMYSLUPLNÝ TIP: umístit své fotografie z cest veřejně také na svúj profil s označením místa a osvětovým textem (ukážeme na konkrétním příspěvku)

 

 • Informace k výzvě najdete také na našich webových stránkách www.ploplo.cz

 

 

POVÍDÁNÍ

 Květen a červen jsou měsíce, kdy srny kladou svá srnčata. Jedno až tři, nejčastěji však dvě.

V dnešním světě číhá na bezbranná srnčata řada nebezpečí. Jaká to jsou a jak jim můžete pomoci právě vy?

 

 1. JARNÍ SEČE VOJTĚŠEK A LUK

Každoročně během jarních sečí přijde o život odhadem na 60.000 srnčat. Nejúčinnějším způsobem jak srnčata ochránit, je jejich nalezení dronem s termovizní před začátkem seče. Zapojte se jako dobrovolník, spojte se s myslivci, dalšími dobrovolníky a zemědělci v místě nebo blízkosti vaše bydliště. Není u vás žádná skupina? Tak ji založte

 

 1. AUTONEHODY

Chovejte se za volantem ohleduplně, snižte rychlost v úsecích s výskytem zvěře, předvídejte. Srna svá srnčata vodí, bohužel i přes frekventované komunikace. Srnče je mnohem pomalejší než dospělí jedinci. Často se také stává, že srnče při autonehodě přijde o matku nebo je samo zraněno. Pokud se stane, že zvěř srazíte nebo přijedete k takové nehodě, volejte policii, myslivce.

 

 1. NAPADENÍ VOLNĚ POBÍHAJÍCÍMI PSY

Mějte svého psa zejména během jarních procházek na vodítku. V nebezpečí nejsou pouze srnčata, ale také dospělá srnčí zvěř.

 

 1. ZBYTEČNÉ ODEBRÁNÍ SRNČETE Z PŘÍRODY ČLOVĚKEM V DOMNĚNÍ, ŽE JE OPUŠTĚNÉ

Srna svá srnčata klade do krytiny (louka, vojtěška,…), aby je ochránila před predátory, a chodí je několikrát za den krmit. Na srnče můžete narazit také v sadech, vinohradech, zahradách, na chalupách. Pokud se tak stane, nikdy na něj nesahejte a nikam ho neodnášejte. Hladové a osiřelé srnče chodí za vámi a píská.