Kód: 111/SAN 111/SAN13 111/SAN25 111/SAN37 111/SAN49 111/SAN61 111/SAN73 111/SAN85 111/SAN97 111/KOZ 111/KOZ13 111/KOZ25 111/KOZ37 111/KOZ49 111/KOZ61 111/KOZ73 111/KOZ85 111/KOZ97 111/SAN2 111/SAN14 111/SAN26 111/SAN38 111/SAN50 111/SAN62 111/SAN74 111/SAN86 111/SAN98 111/KOZ2 111/KOZ14 111/KOZ26 111/KOZ38 111/KOZ50 111/KOZ62 111/KOZ74 111/KOZ86 111/KOZ98 111/SAN3 111/SAN15 111/SAN27 111/SAN39 111/SAN51 111/SAN63 111/SAN75 111/SAN87 111/SAN99 111/KOZ3 111/KOZ15 111/KOZ27 111/KOZ39 111/KOZ51 111/KOZ63 111/KOZ75 111/KOZ87 111/KOZ99 111/SAN4 111/SAN16 111/SAN28 111/SAN40 111/SAN52 111/SAN64 111/SAN76 111/SAN88 111/SAN100 111/KOZ4 111/KOZ16 111/KOZ28 111/KOZ40 111/KOZ52 111/KOZ64 111/KOZ76 111/KOZ88 111/KOZ100 111/SAN5 111/SAN17 111/SAN29 111/SAN41 111/SAN53 111/SAN65 111/SAN77 111/SAN89 111/SAN101 111/KOZ5 111/KOZ17 111/KOZ29 111/KOZ41 111/KOZ53 111/KOZ65 111/KOZ77 111/KOZ89 111/KOZ101 111/SAN6 111/SAN18 111/SAN30 111/SAN42 111/SAN54 111/SAN66 111/SAN78 111/SAN90 111/SAN102 111/KOZ6 111/KOZ18 111/KOZ30 111/KOZ42 111/KOZ54 111/KOZ66 111/KOZ78 111/KOZ90 111/KOZ102 111/SAN7 111/SAN19 111/SAN31 111/SAN43 111/SAN55 111/SAN67 111/SAN79 111/SAN91 111/SAN103 111/KOZ7 111/KOZ19 111/KOZ31 111/KOZ43 111/KOZ55 111/KOZ67 111/KOZ79 111/KOZ91 111/KOZ103 111/SAN8 111/SAN20 111/SAN32 111/SAN44 111/SAN56 111/SAN68 111/SAN80 111/SAN92 111/SAN104 111/KOZ8 111/KOZ20 111/KOZ32 111/KOZ44 111/KOZ56 111/KOZ68 111/KOZ80 111/KOZ92 111/KOZ104 111/SAN9 111/SAN21 111/SAN33 111/SAN45 111/SAN57 111/SAN69 111/SAN81 111/SAN93 111/SAN105 111/KOZ9 111/KOZ21 111/KOZ33 111/KOZ45 111/KOZ57 111/KOZ69 111/KOZ81 111/KOZ93 111/KOZ105 111/SAN10 111/SAN22 111/SAN34 111/SAN46 111/SAN58 111/SAN70 111/SAN82 111/SAN94 111/SAN106 111/KOZ10 111/KOZ22 111/KOZ34 111/KOZ46 111/KOZ58 111/KOZ70 111/KOZ82 111/KOZ94 111/KOZ106 111/SAN11 111/SAN23 111/SAN35 111/SAN47 111/SAN59 111/SAN71 111/SAN83 111/SAN95 111/SAN107 111/KOZ11 111/KOZ23 111/KOZ35 111/KOZ47 111/KOZ59 111/KOZ71 111/KOZ83 111/KOZ95 111/KOZ107 111/SAN12 111/SAN24 111/SAN36 111/SAN48 111/SAN60 111/SAN72 111/SAN84 111/SAN96 111/SAN108 111/KOZ12 111/KOZ24 111/KOZ36 111/KOZ48 111/KOZ60 111/KOZ72 111/KOZ84 111/KOZ96 111/KOZ108 Zvolte variantu

Hajánek

435 Kč
Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Ušijeme do 3 týdnů. Zvolte variantu
Barva látky
Bylinková náplň
Minky proužek
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Kategorie: Hračky
Látková voňavá hračka se šantou nebo kozlíkem.
Šustí mu ouška a píská hlavička.
Velikost: 36x36 cm + hlava s oušky
Můžete si zvolit barvu látky a minky. Odstín barvy a velikost puntíků se může lišit dle dostupnosti látky.
 
Hračka má zip, je pratelná a bylinky je možné opakovaně doplňovat. Nevhodné pro děti.
Materiál: 100% bavlna, 100% polyester, plastové bezpečnostní komponenty, PES výplňové kuličky 
 
Značka: PLO PLO 
Vyrobeno v České republice.